Disclaimer

NOC*NSF en een aantal sportbonden en gemeenten zijn de initiatiefnemers (hierna: “Initiatiefnemers”) van het Bestuurdersplatform; een community die sportbestuurders met elkaar verbindt. Via het Bestuurdersplatform (hierna: “Platform”) worden ervaringen, kennis en inspiratie uitgewisseld met het doel om bij te dragen aan bestuurlijke ontwikkeling en versterking van sportverenigingen.

De informatie op het Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Hoewel de Initiatiefnemers ervan uitgaan dat de verstrekte informatie zorgvuldig wordt samengesteld, kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook niet zeker dat de informatie (één op één) toepasbaar is in jouw situatie. Gebruik van informatie vindt dan ook plaats voor eigen rekening en risico. De Initiatiefnemers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie afkomstig van het Platform.

Kom je iets tegen dat niet duidelijk, niet juist of verouderd is? Of ontbreekt er naar jouw idee informatie op het Platform? Neem dan contact met ons door een e-mail te sturen naar sportbestuurders@nocnsf.nl. Wij stellen jouw reactie zeer op prijs.

Op het Platform geplaatste (hyper)links kunnen leiden naar externe websites en/of applicaties. Deze zijn louter ter informatie van jou als bezoeker opgenomen. De Initiatiefnemers staan niet in voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites en/of applicaties, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Alle rechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, geluids- en/of videofragmenten) van het Platform blijven te allen tijde voorbehouden aan de Initiatiefnemers, de sportbestuurders en/of sportverenigingen waaraan zij verbonden zijn. Je mag deze inhoud niet kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Deze toestemming is niet nodig voor eigen, niet commercieel gebruik (al dan niet binnen een sportvereniging) of indien expliciet staat aangegeven dat hergebruik wel is toegestaan.