Privacyverklaring

Privacyverklaring Sportbestuurdersplatform

Via deze Privacyverklaring informeert de participerende sportbonden, gemeenten en NOC*NSF (hierna: “Initiatiefnemers”) jou over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via het gebruik van het Sportbestuurdersplatform (hierna: “Platform”).  

 

Voor de leesbaarheid maken we twee opmerkingen vooraf. Waar je “we”, “wij”, “ons” of “onze” tegenkomt in deze Privacyverklaring wordt Initiatiefnemers bedoeld. De Initiatiefnemers zijn als zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke het aanspreekpunt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Platformbezoeker schrijven wij zoveel mogelijk aan met “je”, “jij”, “jou” of “jouw”.

Inleiding

We verwerken jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van ons Platform. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom, of we die gegevens delen met anderen, hoelang we ze bewaren en wat jouw privacy rechten zijn.

 

Welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en waarom?

Wanneer je gebruik maakt van (één van) onze diensten dan hebben wij vaak een aantal gegevens van jou nodig om die dienst te kunnen leveren. Deze paragraaf zal per dienst ingaan op de persoonsgegevens die we daarvoor van jou verzamelen en waarom wij dat doen.

 

  1. Bezoek aan het Platform

Wanneer je het Platform bezoekt dan verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Gegevens m.b.t. online verkeer (zoals IP adres, cookies, surfgedrag).

 

Deze gegevens verwerken wij voor (statistisch) onderzoek en analyses om onze dienstverlening te verbeteren (zoals het verbeteren van je gebruikservaring op het Platform). De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ en/of op basis van ‘toestemming’. Je wordt gevraagd om toestemming te geven op het moment dat jij voor de eerste keer het Platform bezoekt. Meer informatie hierover lees je in de paragraaf ‘Cookies’.

 

  1. Aanmaken van een account en gebruik Platform door sportbestuurder

Wanneer je als sportbestuurder een account aanmaakt om gebruik te kunnen maken van het Platform en kennis en informatie uitwisselt op het Platform dan verwerken we daarvoor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Profiel (voor- en achternaam);
  • Contact (emailadres);
  • Vereniging (naam vereniging, plaats vereniging, kvk vereniging);
  • Extra gegevens die jij achterlaat als onderdeel van jouw bijdrage aan het Platform.

 

Deze gegevens verwerken wij zodat jij gebruik kan maken van het Platform. De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘gebruiksovereenkomst’. We bewaren de gegevens voor zolang je actief bent op het Platform. Indien je langer dan een aaneengesloten periode van zes maanden geen gebruik hebt gemaakt van het Platform en vervolgens geen gehoor geeft aan het verzoek van de beheerder om binnen 14 dagen iets te plaatsen op het Platform dan wordt jouw account, inclusief de door jou geplaatste content op het Platform, verwijderd. 

 

Uiteraard kan je zelf ook verzoeken om jouw account te laten verwijderen, bijvoorbeeld omdat je niet langer actief bent als sportbestuurder. Zodra je bent uitgeschreven, worden alle persoonsgegevens (inclusief de door jou geplaatste content) verwijderd.

 

Worden deze gegevens gedeeld met anderen?

Wij verstrekken gegevens aan externe serviceproviders die services voor ons verlenen, zoals hosting van het Platform, analyseren van gegevens, etc.

 

Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere derde partijen, tenzij jij hier toestemming voor geeft of wanneer de Initiatiefnemers wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken.

 

Worden je gegevens uitgewisseld buiten de Europese Unie?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Jouw gegevens worden opgeslagen in een datacenter van Microsoft, waarbij we hebben gekozen voor de locatie van het datacenter binnen de Europese grenzen.

 

Cookies

Dit Platform plaatst cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. We gebruiken functionele cookies voor een goede werking van het Platform en analytische cookies om het platformbezoek te monitoren.

 

Functionele cookies zijn van essentieel belang voor het technisch goed functioneren van het Platform. Deze cookies worden gebruikt om diverse web functionaliteiten aan te bieden.

 

Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van het Platform te analyseren en om het aantal bezoekers bij te houden, zodat we de prestaties van het Platform kunnen meten en verbeteren. De Initiatiefnemers maken gebruik van Google Analytics om rapportages te krijgen over hoe bezoekers het Platform gebruiken. De Initiatiefnemers hebben ervoor gezorgd dat IP-adressen geanonimiseerd worden zodat er geen IP-adressen naar Google verstuurd worden.

 

Via de browserinstellingen op jouw computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de Help-functie van jouw browser.

 

 

 

Wat zijn je privacy rechten?

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die wij van jou verwerken, om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie hiervoor ‘Bij wie kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring?’). 

 

Wij behandelen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan informeren we jou hierover binnen een maand. Het kan namelijk zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn langer wordt.

 

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop wij die persoonsgegevens verwerken.

 

Hoe zit het met de beveiliging?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Bij wie kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring?

Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Initiatiefnemers of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)

(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)

Papendallaan 60

6816 VD Arnhem

E-mail: sportbestuurders@nocnsf.nl of privacy@nocnsf.nl