Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Sportbestuurdersplatform

 

1. Inleiding

NOC*NSF en een aantal sportbonden en gemeenten zijn de initiatiefnemers (hierna: “Initiatiefnemers”) van het Bestuurdersplatform; een community die sportbestuurders met elkaar verbindt. Via het Bestuurdersplatform (“Platform”) kunnen ervaringen, kennis en inspiratie worden uitgewisseld met het doel om bij te dragen aan bestuurlijke ontwikkeling en versterking van sportverenigingen.

 

2. Toepasselijkheid

Door een account aan te maken en gebruik te maken van het Platform ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 

3. Algemene uitgangspunten bij gebruik

Indien je actief bent als sportbestuurder kan je een account aanmaken. Gebruik het Platform waarvoor het bedoeld is. Help elkaar door vragen te beantwoorden, te inspireren, netwerken en te groeien door ervaringen met anderen te delen.

Je kunt actief deelnemen aan Platform door items te plaatsen bij de modules Vraag en Antwoord, Inspiratie en Ontmoeting. Voel je als gebruiker (hierna: “Gebruiker”) vrij om te je kennis en ervaringen te delen, maar blijf respectvol en opbouwend. Zorg dat de content die je plaatst voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

  • plaats geen aanstootgevende, racistische, discriminerende, pornografische, bedreigende, provocerende, respectloze of anderszins ongepaste teksten, afbeeldingen en/of video’s op het Platform;
  • plaats geen commerciële of charitatieve content, op welke manier dan ook;
  • plaats geen persoonsgegevens van derden, zoals namen, telefoonnummers, adresgegevens en e-mailadressen.

Initiatiefnemers behouden zich te allen tijde het recht voor om teksten, afbeeldingen en/of video’s geplaatst door Gebruiker te verwijderen en/of de toegang van Gebruiker tot het Platform te blokkeren. Kom je als Gebruiker zelf een bericht tegen die in strijd is met deze voorwaarden, laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar sportbestuurders@nocnsf.nl

 

4. IE rechten

Je bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de teksten, afbeeldingen en/of video’s je plaatst op het Platform. Je dient ervoor zorg te dragen dat de teksten, afbeeldingen en/of video’s die je plaatst geen inbreuk maken op toepasselijke wetgeving en geen inbreuk (zullen) maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Indien je afbeeldingen plaatst, gebruik dan eigen afbeeldingen of rechtenvrije afbeeldingen (open source fotobank).

 

5. Actieve Gebruikers

De Initiatiefnemers willen met het Platform een levendige community creëren met relevante kennisdeling. Indien je langer dan een aaneengesloten periode van zes maanden niet actief bent geweest op het Platform en vervolgens geen gehoor geeft aan het verzoek van de beheerder om binnen 14 dagen iets te plaatsen op het Platform dan wordt jouw account, inclusief de door jou geplaatste content op het Platform, verwijderd. 

 

6. Aansprakelijkheid

Initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van het Platform door Gebruiker of de content die door een Gebruiker is geplaatst op het Platform.

 

7. Wijzigen van deze gebruiksvoorwaarden

Indien wij deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen wij de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden op het Platform plaatsen. Indien nodig, zullen wij je vragen om opnieuw akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

 

8. Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.